เทพเจ้ากวนอู ผู้ประทานพร sbobet นัก แทงบอลออนไลน์ ให้มีโชคลาภ

เทพเจ้ากวนอู เป็นที่ให้ ความเคารพบูชา และ ศรัทธา เลื่อมใสกันเป็นอย่างมาก ของ sbobet นัก แทงบอลออนไลน์ เพราะเชื่อว่าเป็น ผู้ประทานพร ให้มีโชคลาภ เป็นตัวละครในนิยายจีนเรื่อง สามก๊ก ที่มีตัวตนจริงใน ประวัติศาสตร์ ยุคสามก๊ก เป็นชาวอำเภอ ไก่เหลียง ดินแดน ฮอตั๋ง ในครอบครัวนักปราชญ์  เชี่ยวชาญด้าน คัมภีร์พิชัยสงคราม และ คัมภีร์หลี่ซื่อชุนชิว เกิดเมื่อวันที่ 24 เดือน 6 จีนศักราชเอี่ยงฮี ปี พ.ศ. 703 ในรัชสมัยของ พระเจ้าฮั้งซวงตี่ เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 12 เดือนที่ 7 จีนศักราชเคี่ยงเซ้ง ปี พ.ศ. 762 ในรัชสมัยของ พระเจ้าฮั้งเหี่ยงตี่ มีรูปร่างสูงใหญ่ 9 ฟุตจีนหรือประมาณ 6 ศอก ใบหน้าแดงเหมือนผลพุทราสุก นัยน์ตายาวรี คิ้วดั่งหนอนไหม หนวดเครางามถึงอก มีง้าวรูปจันทร์เสี้ยว ยาว 11 ศอก หนัก 82 ชั่ง เป็นอาวุธประจำกายเรียกว่า “ง้าวมังกรเขียว” เชี่ยวชาญเก่งกาจวิทยายุทธ จงรักภักดี กตัญญูรู้คุณ มีคุณธรรมและซื่อสัตย์เป็นเลิศ

วีรกรรมของ กวนอู นั้นมีมากมาย เริ่มจากการร่วมปราบปราม โจรโพกผ้าเหลือง ร่วมกับทหารหลวงของ พระเจ้าเหี้ยนเต้ สังหาร ฮัวหยง แม่ทัพของ ตั๋งโต๊ะ โดยที่สุราคาราวะจาก โจโฉ ยังอุ่น ๆ ปราบ งันเหลียง และ บุนทิว สองทหารเอกของ อ้วนเสี้ยว บุกเดี่ยวพันลี้ หนีจาก โจโฉ เพื่อหวนกลับคืนสู่ เล่าปี่ ด้วยคำสัตย์สาบาน พลาดท่าเสียทีแก่ ลิบอง และ ลกซุน สองแม่ทัพแห่ง กังตั๋ง จนเสีย เกงจิ๋ว พยายามตีฝ่ากำลังทหารที่ล้อม เมืองเป๊กเสีย เพื่อชิง เกงจิ๋ว กลับคืนแต่โดนกล อุบายจับตัวไปได้ ซุนกวน พยายามเกลี้ยกล่อมให้ยอมจำนนและสวามิภักดิ์แต่ไม่สำเร็จ จึงถูกประหารพร้อมกับ กวนเป๋ง บุตรบุญธรรมในเดือนสิบสองของปี พ.ศ. 762

แต่เดิมจีนโบราณให้ความเคารพนับถือ งักฮุย เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และ โชคลาภ มาเป็นเวลานานในฐานะเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ด้วยคุณธรรมความดี แต่ ในฐานะวีรบุรุษต่อต้าน เผ่าแมนจู หรือ เผ่าจิน ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติสำหรับราษฎรทั่วไป แต่ในสายตาของ ขุนนางบู๊ และ บุ๋น ภายใน ราชสำนักชิง การให้ความเคารพนับถือบูชา งักฮุย ในฐานะวีรบุรุษต้าน ชนเผ่าจิน เหมือนเป็นการให้ความเคารพนับถือบูชาผู้ที่ต่อต้าน ราชวงศ์ชิง ราชสำนักชิง จึงวางกลอุบายยกย่อง กวนอู ให้เป็นอีกหนึ่งวีรบุรุษใน ประวัติศาสตร์จีน เพื่อให้ กวนอู กลายเป็นที่ศรัทธาเคารพบูชาของสามัญชนทั่วไปในฐานะ เทพเจ้าผู้ มีความสัตย์ซื่อ และ ประทานโชคลาภ แก่ sbobet นัก แทงบอลออนไลน์ หรือ ประชาชน เพื่อเป็นการลดกระแสการเคารพนับถือและเชิดชู งักฮุย

 

Shichi-Fukujin 7 เทพ sbobet แห่งความสุข

ทุกคนทุกประเทศทั่วโลก ไม่ว่าชนชาติไหนๆก็ต้องมีความเชื่อเรื่องเทพเจ้าด้วยกันทั้งนั้น แม้แต่ประเทศญี่ปุ่นเองก็เช่นกันได้มีการกราบไหว้บูชาเทพเจ้าอยู่หลายองค์แล้วแต่ความปรารถนาสิ่งที่อยากได้ เทพเจ้าที่คนญี่ปุ่นนิยมกราบไหว้กันมากที่สุดคือ Shichi-Fukujin 7 เทพ sbobet แห่งความสุข ที่เกิดขึ้นมาคล้ายกับโป๊ยเซียนของจีน เทพทั้ง 7 นี้ก็มีทั้งเทพที่รับมาจากศาสนาพุทธมหายาน, ลัทธิเต๋า และเทพพื้นเมืองของญี่ปุ่นปะปนกันไปทั้ง 7 องค์ ในสมัยที่เทพต่างๆที่ได้รับความนิยมทั่วเกาะญี่ปุ่น เมื่อครั้ง โชกุนโตกุกาวา อิเอยาสุ พ.ศ.2166 ประกอบด้วย 7 เทพแห่งความมีอายุยืน, ความมีโชคดี, ความนิยม, ความไม่มีอคติ, ความเอื้อเฟื้อ, ความมีเกียรติ และความไม่อาฆาตพยาบาท ดังนี้

 1. เทพไดโกกุ เป็นลักษณะเป็นชายอ้วนลงพุงใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสวมหมวกแบนๆพระหัตถ์ถือค้อนตะลุมพุกและพระหัตถ์อีกข้างหนึ่งจะแบกถุงใส่สมบัติใบใหญ่ ว่ากันว่าถ้าท่านสั่นตะลุมพุกเมื่อไหร่เงินทองไหลมาเทมา มีผู้วิเคราะห์ว่าเดิมท่านน่าจะเป็นพระโพธิสัตว์ในศาสนาพุทธมหายาน คือ พระมหากาล แต่ท่านดูจะใจดีกว่าพระมหากาลมาก ท่านก็เป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งและร่ำรวย บางครั้งปรากฎรูปเทพไดโกกุยืนอยู่บนฟ่อนข้าวที่กำลังถูกหนูแทะก็มี แต่ท่านประทับอยู่ในอาการที่มีความสุขไม่เดือดร้อน
 2. เทพอิบิสุ นี้เป็นที่บูชากันมากในแถบโอซากา เนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรมประมงของญี่ปุ่นมาแต่โบราณ ท่านถึงได้ทรงคันเบ็ดและปรากฏพร้อมกับปลากระพงยักษ์ (Tai : 鯛) ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงกลายเป็นเทพเจ้าแห่งการประมงและเป็นเทพที่นิยมบูชากันในตลาดปลา ชาวประมงญี่ปุ่นเมื่อจะออกทะเลแต่ละครั้งมักบูชาเทพองค์นี้เสมอ ตำนานการกำเนิดของท่านนั้นแต่ละที่ก็เขียนไว้ไม่เหมือนกัน บ้างก็ว่าเป็นโอรสของเทพไดโกกุ เป็นเทพเจ้าญี่ปุ่นดั้งเดิมแค่องค์เดียว
 3. เทวีเบนเท็น หรือ พระแม่สรัสวตี ของฮินดู ท่านเข้าไปถึงญี่ปุ่นด้วยศาสนาพุทธนิกายมหายานในช่วงหลังพุทธศตวรรษที่ 13 รูปลักษณ์ของท่านจะปรากฎออกมาเป็นสตรีที่ถือพิณของญี่ปุ่น และมีหน้าที่รักษาพระไตรปิฎกรวมทั้งปกป้องผู้ที่ครอบครองพระไตรปิฎก แต่ในเวลาต่อมานิกายชินกอนและเทนไดได้เปลี่ยนแปลงคติความเชื่อเกี่ยวกับเบนเท็น โดยให้เป็นเทพผู้ครองน้ำร่วมกับเทพแห่งผืนดินริมฝั่งแม่น้ำ ทำให้คนญี่ปุ่นนับถือพระนางเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผืนดินริมน้ำและของเหลวต่างๆ ล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ทั้งสิ้น  เทวีเบนเท็นในญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า เป็นเทพคุ้มครองพวกเกอิชาด้วย เทวรูปเทพเบนเท็นในศาลเจ้าหลายๆแห่งมักปรากฏรูปงูอยู่ด้วย เพราะท่านมีความเกี่ยวข้องกับบาดาล จึงนับถือกันว่าพระนางสามารถควบคุมมังกรและอสรพิษต่างๆ ได้ รวมทั้งคุ้มครองผู้เดินทางยามวิกาลจากงูได้ด้วย ในทางเทววิทยานั้นว่ากันว่า งูในสมัยโบราณคือสัญลักษณ์ของดินกับน้ำซึ่งเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ด้วย
 4. เทพฟุกุโรคุจู ท่านได้รับการนับถือในฐานะเทพผู้ประทานพรให้มีอายุยืนยาว นอกจากนี้ท่านยังสามารถบันดาลให้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองและทำให้ข้าวปลาธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ได้อีกด้วย เทพองค์นี้เกิดจากสภาวะ 3 ประการคือ เทพเจ้าแห่งความสุข,เทพเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติ,เทพเจ้าแห่งความมีอายุยืน เทพองค์นี้มักปรากฏเป็นลักษณะของผู้คงแก่เรียนมีความเคร่งขรึมสำรวม มักมีสัตว์มงคล เช่น นกกระเรียน, กวาง หรือเต่าอยู่ใกล้ๆด้วย สัตว์เหล่านี้ทางศาสตร์ของจีนล้วนแต่เป็นตัวแทนของความมีอายุยืนทั้งสิ้น
 5. เทพจูโรจิน ท่านเป็นลูกของเทพฟุกุโรคุจู โดยมีเทวลักษณะเป็นชายร่างเล็กเตี้ย แต่ศีรษะใหญ่ และมักถือไม้เท้ายาวที่มีสมุดเล่มเล็กๆห้อยไว้ด้วย เอาไว้คอยจดอายุไขของบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ข้างกายจะมีกวางอยู่ด้วย ถ้าเป็นรูปวาดสมัยเก่าๆก็มักวาดให้กวางนี้เป็นสีดำ เพราะเชื่อกันว่ากวางจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินก็ต่อเมื่ออายุครบ 1000 ปี กลายเป็นสีขาวเมื่ออายุ 1500 ปี และกลับมาเป็นสีดำสนิทเมื่ออายุครบ 2000 ปี ท่านโปรดสุรามาก ดื่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเมา จึงเป็นที่นับถือของคนที่มีอาชีพต้มเหล้า ผลิตเหล้า
 6. เทพบิชามง เชื่อกันว่าเดิมคือท้าวเวสสุวัณของไทย พระองค์ทรงเป็นโลกบาลผู้ครองทิศเหนือ เป็นเทพผู้คุ้มกฎ ปกป้องผู้บูชาจากอันตรายและภูตผีปีศาจ และยังเป็นเทพแห่งทรัพย์สมบัติอีกด้วย ว่ากันว่าท่านเป็นเทพที่มั่งคั่งร่ำรวยยิ่งนัก ในอีกด้านหนึ่ง บิชามงก็เป็นเทพแห่งสงคราม ดังนั้นทิพยรูปของพระองค์จะสวมเสื้อเกราะแบบนักรบมี พระพักตร์สีฟ้าและถืออาวุธต่างๆ แต่ที่เห็นชัดคือหอกและเจดีย์ เทพบิชามงเป็นตัวแทนของคุณงามความดีและความสงบสุขด้วย
 7. เทพโฮเตอิ เป็นเทพเจ้าความสุขและความรู้จักพอ เชื่อว่าช่วยให้ทำมาค้าขายดี รูปร่างอ้วน แก้มยุ้ย ใบหน้ายิ้มแป้นมือถือพัด มักจะสะพายย่ามใบใหญ่ไว้ ว่ากันว่าท่านเคยเป็นมนุษย์ธรรมดา เกิดในสมัยราชวงศ์เหลียงของจีน ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น ท่านเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้เชี่ยวชาญในพุทธศาสนามากและก็มีวัตรปฏิบัติของผู้ละวางไม่ยึดติดใดๆ ไม่มีแม้แต่บ้าน ค่ำไหนนอนนั่น การที่ท่านแต่งกายคล้ายพระสังกัจจายน์ของจีนและสะพายย่ามใบใหญ่ รวมทั้งอยู่ในอาการยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา ก็เลยมีผู้เสนอว่าเทพองค์นี้อาจเป็นคติความเชื่อเดียวกับพระศรีอาริยเมตไตรของจีน แต่เมื่อมาถึงญี่ปุ่นก็กลายเป็นเทพที่ชอบเหล้าสาเก เพราะคนญี่ปุ่นชอบเหล้าสาเกและเทพแห่งโชคลาภของญี่ปุ่นเกิดจากการเลียนแบบคณะโป๊ยเซียนของจีน จึงได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานพื้นบ้านที่มักกล่าวถึง โป๊ยเซียน ชอบร่ำสุราร่วมกัน

ว่ากันว่าผู้ใดก็ตามที่เคารพบูชา Shichi-Fukujin 7 เทพ sbobet แห่งความสุข นำรูปวางไว้ใต้หมอน เพื่อให้ผู้หนุนหมอนนั้นโชคดีไปตลอดปีนั้นเลย

รวยจริงๆ แทงบอลออนไลน์ sbobet หลังขอพรจาก เทพเจ้า ไฉ่ ซิ ง เอี๊ ย

หลายคนอาจไม่เชื่อ หลายคนอาจสงสัย แต่ ขอให้มีการลบหลู่เด็ดขาด สำหรับนัก พนันบอลออนไลน์ ที่ชื่นชอบ แทง บอล ออนไลน์ กับ sbobet และพยาามคิดค้นหา สูตรแทงบอล ต่างๆนาๆมาเป็นตีวช่วยเสริมความแน่นอน ในการ แทงบอลออนไลน์ แต่ละวันแต่ละครั้ง แต่จากประสบการณ์จริงที่ได้เจอมากับตัว ได้มีโอกาสไปไหว้ขอพรจาก เทพเจ้า ไฉ่ ซิ ง เอี๊ ย และขอให้ท่านดลบันดาลโชคลาภให้บ้างตามสมควร บอกเลย งงเหมือนกัน เพราะหลังจากขอพรก็ได้กลับมาบ้านแล้วเข้า sbobet กดแทงบอลไป 10 คู่ แล้วตื่นเช้ามาดูผลแทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง บอลเข้า 8 คู่ หักลบกลบทุนและค่าน้ำ เหลือเงิน หกหมื่นกว่าๆ ทีนี้ต้องหา เทพเจ้า ไฉ่ ซิ ง เอี๊ ย มาบูชาไว้ในบ้านตลอดเลย

เทพเจ้า ไฉ่ ซิ ง เอี๊ ย ให้พร แทงบอลออนไลน์ sbobet รวยจริงๆ

ถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจยาม แทงบอล sbobet ที่ดีจริงๆ หลังได้บูชา เทพเจ้า ไฉ่ ซิ ง เอี๊ ย มาไว้ในบ้าน แล้วทำการ ขอพร ทุกครั้งที่จะแทงบอล และไม่น่าเชื่อว่า ท่านสามารถบันดาลโชคลาภให้สมปราถนาได้จริงๆจนหลายๆครั้งผ่านไป ถึงเชื่อและศรัทธามากเป็นอย่างยิ่ง โดยวันนี้จะขอนำประวัติของท่านมาเล่าสู่กันฟัง เผื่อเพื่อนๆจะเลื่มใสท่านและมีโชคจากการบูชาท่านด้วยบ้างไม่มากก็น้อย

เทพเจ้า ไฉ่ ซิ ง เอี๊ ย หรือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ จะมีอยู่ 2 บุคลิค คือ เทพบุ๋น ใบหน้าดูใจดี ทรงคุณธรรม ส่วนอีกองค์จะเป็น เทพบู๊ มีใบหน้าที่ดุดันประทับบนหลังเสือหรือเหยียบมาบนหลังเสือ เชื่อกันว่าหากใครได้บูชา เทพบู๊ จะมีโชคมีลาภ ลูกหนี้ไม่กล้าโกงหรือหนีหนี้ ใครดวงไม่ดีหรือกำลังประสบปัญหาเงินๆทองๆ ให้กราบไหว้บูชา บนบานสานกล่าวด้วยหัวหมูเพื่อเซ่นไหว้เสือตัวที่ เทพบู๊ ท่านประทับมาแล้วสิ่งติดขัดทุกอย่างที่ขอไปจะราบรื่น ส่วน เทพบุ๋น นั้นสามารถบูชาได้เลยด้วยใจที่ศรัทธาเคารพ แล้วท่านจะให้โชคลาภเงินทองโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง เพราะในตำนานได้กล่าวไว้ว่า เทพบุ๋น นั้น คือ ปีกาน เป็นอัครหมาเสนาบดีของจักรพรรดิอินโจ้ว ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์อิน ทรงลุ่มหลงสุรานารีไม่ใส่ใจราชกิจ ปี่กาน เป็นขุนนางผู้ซื่อตรง พยายามจะเตือนองค์จักรพรรดิให้หันมาสนใจราชกิจ แต่พระองค์ไม่สนพระทัยต่อคำเตือน จึงวางแผนให้ทหารไปจับสุนัขจิ้งจอกมาทำเสื้อคลุมถวายเพราะเชื่อว่า ถังกี้ (ต๋าจี่) สนมเอกเป็นปีศาจจิ้งจอก เมื่อพบเห็นเสื้อคลุมก็จะตกใจและหนีไปแต่เหตุการณ์กับตรงกันข้าม เพราะถังกี้ไม่ตกใจและยังวางแผนเล่นงานปี่กานกลับอีกด้วย โดยการแสร้งทำเป็ล้มป่วยขึ้นมากระทันหัน แล้วทูลบอกต่อองค์จักรพรรดิ์ว่า หากใช้หัวใจของปี่กานมาเป็นตัวยารักษา นางจะหายขาดจากอารการที่เป็นอยู่ ซึ่งองค์จักรพรรดิ์ที่ต้องมนต์สะกดของนางก็ให้ทหารองค์รักษ์ไปนำตัวปี่กานเข้ามาพระราชวังแต่เช้า ด้วยความสงสัยของเขาที่เคยเห็นว่าองค์เหนือหัวนั้นไม่เคนใส่ใจว่าราชกิจ แต่ทำไมมัรับสั่งให้ตนเข้าเฝ้าแต่เช้าตรู่จึงได้ถามทหารองค์รักษ์จนรู้ความจริงว่าเป็นเช่นไร เขาจึงได้เรียกครอบครับมาสั่งเสียและนึกขึ้นได้ว่าวานก่อนมีชายชรามาเร่ขายหัวใจและได้ทิ้งยาวิเศษไว้เม็ดหนึ่ง เขาจึงรีบหยิบขึ้นมาใส่ปากกลืนลงท้องไป ทันใดนั้นเมื่อยาลงสู่กระเพาะกลับมีความรู้สึกประหลาดยากอธิบายรู้สึกเหมือนมีกำลังวังชามหาศาลร่างกายเบาบางดุจปุยนุ่น หลังจากกินยาวิเศษเข้าไ เขาจึงเดินทางมุ่งหน้าสู่พระราชวังทันที พอถึงพระราชวัง ปี่กานก็ได้กราบทูลถึงความจริงที่ว่า ถังกี่ นั้นเป็นปีศาจแปลงกายมา แต่จักรพรรดิ์ไม่สนคำใดๆทั้งสิ้น ตรัสสั่งอย่างเดียวว่า เพื่อนางไม่ว่าจะหัวใจของขุนนางที่ไม่มีค่าแก่ตนกี่ร้อยดวงก็ต้องเอามาให้นางให้ได้พร้อมสั่งทหารควักหัวใจปี่กานออกทันที แต่ปี่กานกลับขอมีดสั้นเล่มหนึ่งมาแล้วก็ใช้มีดแหวะอก และควักหัวใจออกมา โยนหัวใจนั้นทิ้งไว้กับพื้นแล้วเดินออกจากพระราชวังโดยไม่พูดอะไร แต่ที่มหัศจรรย์คือตลอดการกระทำของปี่กานนี้ หามีเลือดออกมาไม่ ตั้งแต่นั้นมา ปี่กานก็ออกท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ เขาโปรยเงินทองแจกจ่ายแก่ผู้คนไปทั่ว กลายเป็น เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ตามตำนานกล่าวกันว่า ปี่กานกินยาวิเศษของเจียงไท้กงเข้าไป ทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้ แม่ว่าจะไม่มีหัวใจ และกล่าวกันว่า เพราะปี่กานไม่มีหัวใจนี่เอง เขาจึงโปรยเงินโปรยทองแก่ผู้คนทั่วไป โดยไม่เลือกว่าคนนั้นดีหรือคนนี้ไม่ดี เลือกที่รักมักที่ชัง เป็นที่มาของ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยองค์ เทพบุ๋น นั้นเอง

ดังนั้น สำหรับนัก พนันบอลออนไลน์ ที่ใช้ที่วิตอยู่กับการเสี่ยงโชค แล้วอยากให้ประสบความสำเร็จ ในการแทงบอล sbobet จึงควรบูชา เทพเจ้า ไฉ่ ซิ ง เอี๊ ย ด้วยเคล็ดคาถาบูชา สำหรับท่านที่เกิดปีต่าง ๆ ทั้ง 12 นักษัตร อันเป็นหัวใจคาถาของทิเบตจารึก เป็นภาษาสันสกฤตมาแต่ครั้งโบราณ โดยให้ตั้งจิตให้สงบระลึกถึงความดี และบุญกุศลที่ได้ประกอบมา แล้วท่องคาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล อธิษฐานขอพรจากท่าน

 • ปี ฉลู – มะโรง – มะแม – จอ คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล คือ “โอม ชัมภาลา จาเลน ไนเยน สวาหะ”
 • ปี ขาล – เถาะ คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล คือ “โอม อา ฮูโฮฮัม กษะสะ โอม ชัมภาลา ลาจาเลน ไนเยน สวาหะ”
 • ปี มะเส็ง – มะเมีย คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล คือ “โอม ชัมภาลา จาเลน ไนเยน ธะนัม เมธิ หะรี ทากินี ชัมภาลา สะ มะภารา สวาหะ”
 • ปี วอก – ระกา คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล คือ “โอม ปัทมะ โกรธะ อรยะ ชัมภาลา หฤทัย หู ผะฏะ”
 • ปี กุน – ชวด คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล คือ “โอม ชัมภะละ ชะเลนทะรา เย สะวาหา โอม อินทะระ ฌิมขัม ภะ มะริ สวาหา”

สำหรับคนไทยทั่วไป สามารถบูชาเทพเจ้าองค์นี้ในนามของ ท้าวเวสสุวรรณโณ (กุเวร) ได้เช่นกันเพราะเชื่อว่าท่านเป็นองค์เดียวกัน แต่คนในพื้นที่ต่างๆ นั้นเรียกต่างกัน ท้าวเวสสุวรรณ ยังเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวย สัญญลักษณ์แห่งมหาเศรษฐี ในหนังสือเทวกำเนิดของพระยาสัจจาภิรมย์ ระบุชื่อท้าวเวสสุวรรณ ล้วนมุ่งหมายทางมหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์ อาทิ ท้าวรัตนครรถ (ผู้มีเพชรเต็มพุง) ท้าวกุเวรธนบดี (ผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์) ท้าวธเนศวร (เจ้าทรัพย์) องค์อิฉาวสุ (ผู้มั่งมีได้ตามใจ) ท้าวเวสสุวรรณ (ยิ่งด้วยทอง) ซึ่งถ้าใครมีบูชากันทุกบ้านร่ำรวยทุกคน ขับไล่ภูติผีปีศาจ วิญญาณร้าย บทสวดท้าวเวสสุวรรณโณ

ตั้งนะโม 3 จบ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ

มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโต

 

 

เลสเตอร์ซิตี้: เวลาพรรคเป็นสุนัขจิ้งจอกครองตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีก

เลสเตอร์ซิตี้เฉลิมฉลองพิธีราชาภิเษกของพวกเขาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกและชื่อแรกในประวัติศาสตร์ 132 ปีของพวกเขาด้วยชัยชนะเหนือเอฟเวอร์ตันในวันที่อิ่มเอมใจที่สนามคิงเพาเวอร์

นี่เป็นสุนัขจิ้งจอก ‘กลับบ้านอย่างเป็นทางการหลังจากที่พวกเขาได้รับรางวัลพรีเมียร์ลีกเมื่อวันจันทร์ที่ท็อตแนมเมื่อล้มเหลวในการเอาชนะเชลซี – และวิธีการที่พวกเขาฉลองก่อนระหว่างและหลังจากวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสร

leicester city champion
leicester city champion

เลสเตอร์ได้ข้อสรุปเรื่องที่ได้บันทึกจินตนาการของโลกเมื่อกัปตันเวสมอร์แกนและเคลาดิโอรานิเอรี่ผู้จัดการร่วมกันยกถ้วยรางวัลพรีเมียร์ลีกที่พวกเขาเสร็จสิ้นการเดินทางจาก Battlers เนรเทศและ 5,000-1 บุคคลภายนอกเพื่อแชมป์ในพื้นที่ 12 เดือน

ชัยชนะครั้งนี้ 3-1 เอฟเวอร์ตันเป็นเพียงการสาธิตของพลังความมุ่งมั่นและมีคุณภาพที่ได้นำพวกเขาชื่ออื่น – แต่นี่เป็นมากกว่าการแข่งขันฟุตบอลมันเป็นงานรื่นเริงกับทีมของความสุขและอารมณ์สูง

ย้อนอดีตวันชัยชนะของเลสเตอร์สเตเดียมคิงเพาเวอร์
อิตาลีอายุ Andrea Bocelli ตาบอดตั้งแต่อายุ 12 มาพร้อมกับเพื่อนร่วมชาติ Ranieri ในขณะที่เขาเดินออกมา 30 นาทีก่อนที่จะเตะออกไปตามสัญญาที่จะดำเนินการที่สนามคิงเพาเวอร์ถ้าเลสเตอร์กลายเป็นแชมป์

และในช่วงเวลาที่กระดูกสันหลังรู้สึกเสียวซ่า, Ranieri มองใกล้กับน้ำตาก่อนที่สนามกีฬาระเบิดในเสียงปรบมือและทีมงานออกมา

นี้ได้รับไม่ชนะชื่อสามัญและช่วงเวลาเมื่อ Ranieri ยืนอยู่เคียงข้างกับ Bocelli แสดงให้เห็นว่านี่คือไม่มีการเฉลิมฉลองชื่อสามัญ

ยาวและคดเคี้ยวถนน Aylestone ที่แยบยลที่ผ่านมาพื้นดินเชสเตอร์เชียร์คริกเก็ตที่เกรซถนนและถึงสนามคิงเพาเวอร์เป็นจมอยู่ใต้น้ำกับแฟน ๆ และประดับสีกว่าสามชั่วโมงก่อนที่จะเตะ

ranieri reu Leicester City

บุคคลที่ชื่อของเลสเตอร์เริ่มต้นที่สนามกีฬาปลายในวันจันทร์และฉากปัญหามันก็ยังคงดำเนินต่อสัปดาห์ในการเตรียมความพร้อมสำหรับวันที่เมื่อถ้วยรางวัลพรีเมียร์ลีกถูกจัดขึ้นสวรรค์โดยมอร์แกนและเจ้านายของเขา

ผู้สนับสนุนหลายพันล้อมรอบสนามเพียงเพื่อให้มีส่วนร่วมในงานรื่นเริงที่จะทำเครื่องหมายความสำเร็จของเลสเตอร์, ช็อตอย่างยั่งยืนเก้าเดือนยาวให้คนทั้งโลกของระบบการกีฬา

Fairground ถูกจัดตั้งขึ้นควบคู่ไปกับสถานที่เกิดเหตุในขณะที่ร้อยรวมตัวกันใกล้กับหน้าจอขนาดใหญ่กระพริบขึ้นในช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฤดูกาลนี้แผ่นดินไหว – และมีความอุดมสมบูรณ์ในการแสดงแต่ละเป้าหมายนำเชียร์เร้าใจจากฝูงรอคอยสำหรับกิจกรรมหลัก

แม้กระทั่งผู้ที่ไม่สามารถที่จะให้ผลตอบแทนสูงตั๋วเพียงต้องการที่จะอยู่ใกล้ล้นหลามนี้ของความสุขและโอกาสที่จะเฉลิมฉลองเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะมาจากความสำเร็จที่เกิดจากเลสเตอร์แปรงกับผลักไสแชมป์พรีเมียร์ลีกในพื้นที่ของปีที่

นี่คือเรื่องราวที่ทั่วโลกเนื้อหาที่คว่ำที่ใหญ่ที่สุดของการต่อรองและการต่อต้านของตรรกะในการเล่นกีฬาที่มีความต้องการสำหรับตั๋วสื่อไกลเกินกว่าอุปทานที่สโมสรเป็นมิตรที่มีการจัดการกับน้ำหนักของความคาดหวังและความสนใจที่เพิ่มขึ้นในแฟชั่นที่เป็นแบบอย่างที่

ในบรรดาป้ายและสัญญาณของความสำเร็จหนึ่งแบนเนอร์อ่าน “รางวัลที่ได้รับไม่ได้ซื้อ” นี้ไม่ได้รับว่าเป็นเรื่อง rags เพื่อความร่ำรวย แต่มันได้กลายเป็นธรรมชาติของพรีเมียร์ลีกคว่ำ

ถ้าฉากนอกเป็นที่น่าทึ่งที่พวกเขาถูกค้นพบโดยสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน นี้เป็นวันที่เลสเตอร์เมืองและสโมสรฟุตบอลของตนจะไม่มีวันลืมและพวกเขาคิดว่ามันยุติธรรม

ผู้เล่นของเลสเตอร์และเป็นที่นิยมผู้จัดการเสน่ห์ของพวกเขา Ranieri ถูกเสมอไปเป็นตัวเลขกลาง – แต่มีหนึ่งสัมผัสที่ไม่ใช่ฟุตบอลพิเศษที่จะไม่ถูกลืมโดยทุกคนที่เห็นมัน

ก็เมื่อ Ranieri นำ Bocelli เพื่อยกพื้นในวงกลมตรงกลางและสั้น ๆ จ่าฝูงก่อนท่าทางเงียบเรียกพวกเขาใส่ใจแล้วฟังในความหวาดกลัวให้กับการกระทำที่สมบูรณ์แบบของ Nessun Dorma

Bocelli แล้วเปิดเผยว่าเขาได้รับการสวมเสื้อเลสเตอร์ก่อนที่ตัวเลขสุดท้ายของเขาเวลาที่จะบอกลา

อารมณ์ของบุคคลอย่างต่อเนื่องในสนามขณะที่เลสเตอร์ซิตี้ต้องเปิด, outfought และมือไม่ถึงเอฟเวอร์ตัน หากการเฉลิมฉลองของพวกเขาได้รับมากเกินไปอาจจะเข้าใจไม่มีวี่แววของมันไม่มีนี่เป็นพวกเขาก็ทำในสิ่งที่พวกเขาได้ทำทุกฤดูกาล

และเป็นครอบครัวของเลสเตอร์รวบรวมมันเป็นเวลาที่จะเฉลิมฉลองที่ผ่านมาของสโมสรเช่นเดียวกับปัจจุบันรุ่งโรจน์นี้

มีขบวนแห่ของแก่นเป็นเวลาครึ่งแรกรวมทั้งของอังกฤษฟุตบอลโลกรางวัลผู้รักษาประตูกอร์ดอนธนาคาร, อดีตกัปตันทีมและผู้จัดการแฟรงก์ McLintock – ลีกและเอฟเอคัพคู่ผู้ชนะกับอาร์เซนอลในปี 1971 – เช่นเดียวกับเดฟกิบสันและไมค์สตริง

บรรยากาศแบบนี้สนั่นเงียบไม่กี่วินาทีหลังจากที่เป่านกหวีดสุดท้ายในความคาดหมายของงานนำเสนอ แต่ไม่นาน มีแม้กระทั่งการกระทำของเราจะอยู่ขึ้น – เพลงไม่ลงรอยกันอย่างรู้เท่าทันสำหรับใหม่นี้ฟื้นคืนเลสเตอร์ซิตี้

รูปหนึ่งได้รับอยู่ในศูนย์กลางของมันทั้งหมดผู้จัดการการเฉลิมฉลองในแบนเนอร์เป็นเจ้าพ่อ – เคลาดิโอรานิเอรี่

ประวัติของ Football โดยสังเขป….สมัคร SBOBET

แฟนฟุตบอลในประเทศส่วนใหญ่ยังไม่เคยมีใครทราบถึงประวัติฟุตบอล,การเล่นฟุตบอล รวมถึงความเป็นมาฟุตบอล Football Soccer (สมัคร SBOBET) วันนี้เราจะมาอธิบายสั้นๆโดยสังเขป

ประวัติฟุตบอล ความเป็นมาของฟุตบอล – ฟุตบอล (Football) หรือซอคเก้อร์ (Soccer) เป็นกีฬาที่มีผู้สนใจที่จะชมการแข่งขันและเข้าร่วมเล่นมากที่สุดในโลก ชนชาติใดเป็นผู้กำเนิดกีฬาชนิดนี้อย่างแท้จริงนั้นไม่อาจจะยืนยันได้แน่นอน เพราะแต่ละชนชาติต่างยืนยันว่าเกิดจากประเทศของตน แต่ในประเทศฝรั่งเศสและประเทศอิตาลี ได้มีการละเล่นชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “ซูเลอ” (Soule) หรือจิโอโค เดล คาซิโอ (Gioco Del Calcio) มีลักษณะการเล่นที่คล้ายคลึงกับกีฬาฟุตบอลในปัจจุบัน ทั้งสองประเทศอาจจะถกเถียงกันว่ากีฬาฟุตบอลถือกำเนิดจากประเทศของตน อันเป็นการหาข้อยุติไม่ได้ เพราะขาดหลักฐานยืนยันอย่างแท้จริง ดังนั้น ประวัติของกีฬาฟุตบอลที่มีหลักฐานที่แท้จริงสามารถจะอ้างอิงได้ เพราะการเล่นที่มีกติกาการแข่งขันที่แน่นอน คือประเทศอังกฤษเพราะประเทศอังกฤษตั้งสมาคมฟุตบอลในปี พ.ศ. 2406 และฟุตบอลอาชีพของอังกฤษเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2431

ประวัติฟุตบอล :

วิวัฒนาการด้านฟุตบอลจะเป็นไปพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ตลอดมา ต้นกำเนิดกีฬาตะวันออกไกลจะได้รับอิทธิพลมาจากสงครามครั้งสำคัญๆ เช่น สงครามพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ได้นำเอา “แกลโล-โรมัน” (Gello-Roman) พร้อมกีฬาต่างๆ เข้ามาสู่เมืองกอล (Gaul) อันเป็นรากฐานส่วนหนึ่งของกีฬาฟุตบอลในอนาคต และการเล่นฮาร์ปาสตัม (Harpastum) ได้ถูกดัดแปลงมาเป็นกีฬาซูเลอ

วิวัฒนาการของฟุตบอล :

ภาคตะวันออกไกล

ขงจื้อได้กล่าวไว้ในหนังสือ “กังฟู” เกี่ยวกับกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาที่ใช้เท้าและศีรษะในสมัยจักรพรรดิ์ เซิงติ (Emperor Cneng Ti) (ปี 32 ก่อนคริสตกาล) มีการเล่นกีฬาที่คล้ายกับฟุตบอลซึ่งเรียกว่า”ซือ-ซู” (Tsu-Chu) ซึ่งหมายถึงการเตะลูกหนังด้วยเท้า กีฬาชนิดนี้ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ซึ่งนักประพันธ์และนักประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นได้ยกย่องผู้เล่นที่มีชื่อเสียงให้เป็นวีรบุรุษของชาติ และในสมัยเดียวกันได้มีการเล่นคล้ายฟุตบอลในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

ภาคตะวันออกกลาง

ในกรุงโรม ความเจริญของตะวันออกไกลได้แผ่ขยายถึงตะวันออกกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอิทธิพลของสงคราม โดยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช การเล่นกีฬาชนิดหนึ่งเรียกว่า ฮาร์ปาสตัม เป็นกีฬาที่นิยมของชาวโรมันและชาวกรีกโบราณวิธีการเล่นคือ มีประตูคนละข้าง แล้วเตะลูกบอลไปยังจุดหมายที่ต้องการ เช่น จากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง การเล่นจะเป็นการเตะ หรือการขว้างไปข้างหน้าฮาร์ปาสตัม หมายถึงการเหวี่ยงไปข้างหน้า การเล่นกีฬาฮาร์ปาสตัมในกรุงโรมดูเหมือนจะเป็นต้นกำเนิดของกีฬาซึ่งมีการเล่นในสมัยกลาง ในการเล่นฮาร์ปาสตัม ขนาดของสนามจะเล็กกว่าสนามกีฬาซูเลอ แต่จุดประสงค์ของกีฬาทั้งสองคือ การนำลูกบอล ไปยังแดนของตน แต่เนื่องจากมีเสียงอึกทึกโครมครามจากการวิ่งแย่งลูกบอล ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้มากมาย อันเป็นข้อห้ามของพระเจ้า จึงมีพระบรมราชโองการในนามของพระเจ้าแผ่นดินห้ามเล่นกีฬาดังกล่าวในเมือง ผู้ฝ่าฝืนมีโทษถึงจำคุก นอกจากนี้ยังมีข้อห้ามซึ่งออกในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.1892 ขอให้เล่นยิงธนูในวันฉลองต่าง ๆ แทนการเล่นเกมฟุตบอล ในโอกาสต่อมากีฬาฟุตบอลได้จัดให้มีการแข่งขันกันอีกครั้ง ซึ่งเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างทีมต่างๆ ที่อยู่ห่างกันประมาณ 3-4 ไมล์ ( 5-6.5 กิโลเมตร) ในปี พ.ศ. 2344 กีฬาชนิดนี้ได้ขัดเกลาให้ดีขึ้น มีการกำหนดจำนวนผู้เล่นให้เท่ากันในแต่ละข้าง ขนาดของสนามอยู่ในระหว่าง 80 – 100 หลา (73-91 เมตร) และมีประตูทั้งสองข้างที่ริมสุดของสนามซึ่งทำด้วยไม้ 2 อัน ห่างกัน 2-3 ฟุต

ในปี พ.ศ. 2366 ได้จัดให้มีการเล่นฟุตบอลในรูปแบบของการเล่นใน ปัจจุบัน William Alice คือผู้เริ่มวางกฎบังคับต่างๆ สำหรับกีฬาฟุตบอลและรักบี้ ในปี พ.ศ. 2393 ได้มีการออกระเบียบและกฎของการเล่นไปสู่ ดินแดนต่างๆ ให้ปฏิบัติตาม โดยจำกัดจำนวนผู้เล่นให้มีข้างละ 15-20 คน

ในปี พ.ศ. 2413 มีการกำหนดผู้เล่นให้เหลือข้างละ 11 คน โดยมีผู้เล่นกองหน้า 9 คน และผู้เล่นรักษาประตู 2 คน โดยผู้รักษาประตูใช้เท้าเล่นเหมือน 9 คนแรกจนกระทั่งให้เหลือผู้รักษาประตู 1 คน แต่อนุญาตให้ใช้มือจับลูกบอลได้ในปี พ.ศ. 2423

ในปี พ.ศ. 2400 สโมสรฟุตบอลได้ก่อตั้งเป็นครั้งแรกที่เมืองเซนพัสด์ประเทศอังกฤษ และต่อมาในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2406 สโมสรฟุตบอล 11 แห่งได้มารวมกันที่กรุงลอนดอนเพื่อก่อตั้งสมาคมฟุตบอลขึ้น ซึ่งถือเป็นรากฐานในการกำเนิดสมาคมแห่งชาติ จนถึง 140 สมาคม และทำให้ผู้เล่นฟุตบอลต้องเล่นตามกฎและกติกาของสมาคมฟุตบอล จนเวลาผ่านไปจากคำว่า Association ก็ย่อเป็น Assoc และกลายเป็น Soccer ขึ้นในที่สุด ซึ่งนิยมเรียกกันในประเทศอังกฤษ แต่ชาวอเมริกันเรียกว่า Football หมายถึง American football

ภายนอกเกาะอังกฤษ พวกกะลาสีเรือ ทหาร พ่อค้า วิศวกร หรือแม้แต่นักบวชได้นำกีฬาชนิดนี้ไปเผยแพร่ ประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศที่ 2 ในยุโรป

ในอเมริกาใต้ สโมสรแรกได้ถูกตั้งขึ้นในประเทศอาร์เจนตินา เมื่อพี่น้องชาวอังกฤษ 2 คน ได้ลงข้อความโฆษณาในหนังสือพิมพ์ของเมืองบูเอโนสไอเรส (Buenos Aires) เพื่อ หาผู้อาสาสมัคร ในปี พ.ศ. 2427 กีฬาฟุตบอลก็กลายมาเป็นวิชาหนึ่งในโรงเรียนของเมืองบูเอโนสไอเรส การแข่งขันระดับชาติครั้งแรกในทวีปอเมริกาใต้ คือ การแข่งขันระหว่างอาร์เจนตินากับอุรุกวัย ในปี พ.ศ.2448 แต่อเมริกาเหนือเริ่มแข่งขันเมื่อปี พ.ศ. 2435

ในอิตาลี ฮาร์ปาสตัมเป็นต้นกำเนิดจิโอโค เดล คาลซิโอ ผู้เล่นกีฬาจะเป็นผู้นำทางสังคม หรือแม้แต่ผู้นำชั้นสูงของศาสนา เช่นสันตปาปา เกลาเมนต์ที่ 7 ลีออนที่ 10 และเออร์เบนที่ 7 เป็นถึงแชมเปี้ยนในกีฬาฟลอเรนไทน์ฟุตบอล ต่อมาชาวโรมันได้ดัดแปลงเกมการเล่นฮาร์ปาสตัมเสียใหม่ โดยกำหนดให้ใช้เท้าแตะลูกบอลเท่านั้น ส่วนมือให้ใช้เฉพาะการทุ่มลูกบอล ซึ่งนักรบชาวโรมัน นิยมเล่นกันมาก

กีฬาฮาร์ปาสตัมซึ่งมีต้นกำเนิดจากสมัยโรมันได้ถูกแปลงมาเป็นกีฬาซูลอหรือซูเลอ กีฬาชนิดนี้เหมือนกับฮาร์ปาสตัม คือ นำลูกบอลกลับไปยังแดนของตน แต่สนามมีขนาดกว้างกว่ามาก

การเล่นซูเลอมักจะมีขึ้นในบ่ายวันอาทิตย์หลังการสวดมนต์เย็น จะมีการแข่งขันสำคัญในช่วงเวลาดีคาร์นิวาล กีฬาชนิดนี้เป็นที่นิยมมากในเขตปริตานีและมอร์ลังดี กีฬานี้ได้ถูกเผยแพร่ไปยังอังกฤษโดยผู้ติดตามของวิลเลี่ยมผู้พิชิตภายหลัง การรบที่เฮสติ้ง (Hasting)

เมื่อ 900 ปีกว่ามาแล้ว ประเทศอังกฤษได้ตกอยู่ในความปกครองของพวกเคนส์ เชื้อสายโรมัน ซึ่งยกกองทัพมาตีหมู่เกาะอังกฤษตอนใต้ และได้ปกครองเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 1589 อังกฤษเริ่มเข้มแข็งขึ้น และสามารถขับไล่พวกเคนส์ออกจากประเทศได้ หลังจากนั้น 2-3 ปี อังกฤษจึงเริ่มปรับปรุงประเทศเป็นการใหญ่ มีการขุดอุโมงค์ตามพื้นที่หลายแห่ง ซึ่งในการขุดอุโมงค์คนงานคนหนึ่งได้ขุดไปพบกะโหลกศีรษะในบริเวณที่เคยเป็นสนามรบ และเป็นที่ฝังศพของพวกเคนส์มาก่อนทุกคนในที่นั้นแน่ใจว่าเป็นกะโหลกศีรษะของพวกเคนส์ อารมณ์แค้นจึงเกิดขึ้นทันทีเมื่อต่างคนต่างคิดถึงเหตุการณ์ที่ถูกพวกเคนส์กดขี่ทารุณจิตใจคนอังกฤษในสมัยนั้นด้วยเหตุผลนี้ คนงานคนหนึ่งจึงเตะกะโหลกศีรษะนั้นทันที ส่วนคนอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณนั้นก็พากันหยุดงานชั่วคราว แล้วหันมาเตะกะโหลกศีรษะเป็นการใหญ่ เพื่อระบายอารมณ์แค้นที่เก็บไว้อย่างสนุกสนาน ผลที่สุดเมื่อพวกนี้หากะโหลกศีรษะเตะกันไม่ได้ก็เอาถุงลมของวัวมาทำเป็นลูกกลมขึ้นเตะแทนกะโหลกศีรษะ ปรากฏว่าเป็นที่รื่นเริงสนุกสนามกันมาก ต่อมาชาวโรมันได้นำเกมนี้ไปเล่นในอังกฤษ จากนั้นชาวอังกฤษก็ได้ปรับปรุงวิธีการเล่น เทคนิคการเล่น ตลอดจนกติกาให้เหมือนในสมัยปัจจุบัน คือเกมฟุตบอลที่ใช้เท้าเล่น แต่ในระยะแรกของการเล่นฟุตบอลจะเล่นกันเป็นกลุ่มๆ เฉพาะพวกคนธรรมดาเท่านั้น ไม่มีการจำกัดจำนวนผู้เล่น ประตูจะห่างกันเป็นไมล์ และใช้เวลาในการเล่นหลายชั่วโมง จะเป็นการเล่นระหว่างทหารใหม่ที่ถูกเกณฑ์ นักบวช คนที่แต่งงานแล้ว คนโสด และพวกพ่อค้า เกมชนิดได้กลายเป็นสิ่งฉลองในงานพิธีต่างๆ เช่น ในวันโชรพ ทิวส์เดย์ (Shrove Tuesday) จะมีฟุตบอลนัดสำคัญให้คนได้ชม เกมในสมัยนั้นจะเล่นกันอย่างรุนแรงและมีการบาดเจ็บกันมาก

ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 1857 พระเจ้าเอ๊ดเวิร์ดที่ 2 ได้ทรงออกพระราชกฤษฎีกา เนื่องจากมีเสียงอึกทึกครึกโครมจาการวิ่งแย่งลูกบอล ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุมากมาย อันเป็นข้อห้ามของพระเจ้า โดยห้ามเล่นกีฬาดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุก

ฟุตบอลได้เริ่มแข่งขันภายใต้กฎของสมาคมแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2412 ระหว่างทีมรัตเกอร์กับทีมบรินท์ตัน จากนั้นกิจการฟุตบอลได้เจริญขึ้นช้าๆ ในต่างจังหวัดจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้มีการตั้งสมาคมฟุตบอลต่างจังหวัดขึ้นในปี พ.ศ. 2450 และมีการฝึกสอนในปี พ.ศ. 2484

ในทวีปเอเชีย

อินเดียเป็นประเทศแรกที่เริ่มเล่นฟุตบอล ศาสตราจารย์จากวิทยาลัยกัลกัตตา เป็นผู้นำสำเนากฎหมายการเล่นมาเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2426 และในปี พ.ศ. 2435 ได้มีการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลเป็นครั้งแรก ในทวีปซึ่งยังไม่มีชื่อเสียงในด้านการเล่นฟุตบอล กีฬาชนิดนี้ก็ได้เริ่มมีการเล่นมาก่อนร่วมร้อยปีแล้ว เช่น สมาคมฟุตบอลแห่งนิวเซาท์เวลส์ ได้ถูกตั้งขึ้นในออสเตรเลีย ปี พ.ศ. 2425 และสมาคมฟุตบอลของนิวซีแลนด์ได้ถูกตั้งขึ้นหลังจากนั้น 9 ปี

ในแอฟริกา

สมาคมระดับชาติแห่งแรกได้ถูกตั้งขึ้นในประเทศแอฟริกาใต้ แต่อียิปต์เป็นประเทศแรกที่มีการแข่งขันระดับชาติในปี พ.ศ. 2467 คือ 3 ปี หลังจากที่ได้ก่อตั้งสมาคมขึ้น และอียิปต์สามารถเอาชนะฮังการีได้ 3-0 ในกีฬาโอลิมปิกที่ปารีส

การแข่งขันระดับชาติเป็นการแข่งขันระหว่างอังกฤษกับสกอตแลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2415 และในปีแรกของศตวรรษที่ 20 โดยประเทศยุโรปอื่นๆ อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2447 กลุ่มประเทศต่างๆ ในแถบนี้ได้ประชุมกันที่ปารีสเพื่อตั้งสมาคมฟุตบอลนานาชาติขึ้น ในครั้งแรกก่อนการจัดตั้งสหพันธ์ 20 วัน สเปนและเดนมาร์กไม่เคยร่วมการแข่งขันระดับชาติมาก่อน และ 3 ประเทศใน 7 ประเทศที่เข้าร่วมประชุมยังไม่มีสมาคมฟุตบอลในชาติของตน แต่ฟีฟ่าก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยมา โดยมีสมาชิก 5 ชาติ ในปี พ.ศ. 2481 และ 73 ชาติ ในปี พ.ศ. 2493 และในปัจจุบันมีสมาชิกถึง 146 ประเทศ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของฟีฟ่า ทำให้ฟีฟ่าเป็นองค์การกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สมาพันธ์ประจำทวีปของสมาคมฟุตบอลแห่งแรกที่ตั้งขึ้นคือ Conmebol ซึ่งเป็นสมาพันธ์ของอเมริกาใต้ สมาพันธ์นี้ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อจัดตั้งเพื่อจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศภายในทวีปอเมริกาใต้ ในปี พ.ศ. 2460 เกือบครึ่งศตวรรษ ต่อมาเมื่การแข่งขันภายในทวีปได้แพร่หลายมากขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งสมาพันธ์ในทวีปอื่นๆ ขึ้นอีกคือสหภาพสมาคมฟุตบอลยุโรป ในปี พ.ศ. 2497 ซึ่งเป็นปีเดียวกับการจัดตั้งในทวีปเอเชีย และ 2 ปี ก่อนการจัดตั้งสมาคมฟุตบอลยุโรป ในปี พ.ศ. 2497 ซึ่งเป็นปีเดียวกับการจัดตั้งสหพันธ์ฟุตบอลแห่งแอฟริกา (Concacaf)หรือสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอเมริกากลาง อเมริกาเหนือ และแคริบเบี้ยน ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 และน้องใหม่ในวงการฟุตบอลโลกคือ สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งโอเชียนเนีย (Oceannir)

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (Federation International Football Association FIFA) ก่อตั้งขึ้นที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2447 โดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศฝรั่งเศส และประเทศที่เข้าร่วมก่อตั้ง 7 ประเทศคือ ฝรั่งเศส เบลเยียม เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เมืองซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สมาพันธ์ฟุตบอลที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ

1.) Africa (C.A.F.) เป็นเขตที่มีสมาชิกมากที่สุด ได้แก่ ประเทศแอลจีเรีย ตูนิเซีย แซร์ ไนจีเรีย และซูดาน เป็นต้น

2.) America-North and Central Caribbean (Concacaf) ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก คิวบา เอติ เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา และฮอนดูรัส เป็นต้น

3.) South America (Conmebol) ได้แก่ ประเทศเปรู บราซิล อุรุกวัย โบลิเวีย อาร์เจนตินา ชิลี เวเนซุเอลา อีคิวเตอร์ และโคลัมเบีย เป็นต้น

4.) Asia (A.F.C.) เป็นเขตที่มีสมาชิกรองจากแอฟริกา ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกง เลบานอน อิสราเอล อิหร่าน จอร์แดน และเนปาล เป็นต้น

5.) Europe (U.E.F.A.) เป็นเขตที่มีการพัฒนามากที่สุด ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮังการี อิตาลี สกอตแลนด์ รัสเซีย สวีเดน สเปน และเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น

6.) Oceania เป็นเขตที่มีสมาชิกน้อยที่สุดและเพิ่งจะได้รับการแบ่งแยก ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟิจิ และปาปัวนิวกินี เป็นต้น ซึ่งประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกต้องเสียค่าบำรุงเป็นรายปี ปีละ 300 ฟรังสวิสส์ หรือประมาณ 2,400 บาท

สหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย

ในทวีปเอเชียมีการจัดตั้งสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเอเชีย (A.F.C.) เพื่อดำเนินการด้านฟุตบอล ดังนี้

พ.ศ. 2495 มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากประเทศในเอเชียเข้ามาร่วมการแข่งขันด้วย จึงได้ปรึกษาหารือกันในการจัดตั้งสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียขึ้น

พ.ศ. 2497 มีการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ก็ได้เริ่มตั้งคณะกรรมการจากชาติต่างๆ ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก 12 ประเทศ

พ.ศ. 2501 มีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้อีก และมีประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิกรวมเป็น 35 ประเทศ

พ.ศ. 2509 ฟีฟ่าได้มองเห็นความสำคัญของ A.F.C. จึงได้กำหนดให้มีเลขานุการประจำในเอเชีย โดยออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด รวมทั้งเงินเดือน และคนแรกที่ได้รับตำแหน่งคือ Khow Eve Turk

พ.ศ. 2517 ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่เตหะราน ประเทศอิหร่านได้มีการประชุมประเทศสมาชิก A.F.C. และที่ประชุมได้ลงมติขับไล่อิสราเอล ออกจากสมาชิก และให้จีนแดงเข้าเป็นสมาชิกแทน ทั้งๆ ที่จีนแดงไม่ได้เป็นสมาชิกของฟีฟ่า นับว่าเป็นการสร้างเหตุการณ์ที่ประหลาดใจให้กับบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมากทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลทางการเมือง

พ.ศ. 2519 มีการประชุมกันที่ประเทศมาเลเซีย ปรากฏว่าประเทศสมาชิกได้ลงมติให้ขับไล่ประเทศไต้หวันออกจากสมาชิก และให้รับจีนแดงเข้ามาเป็นสมาชิกแทน ทั้งๆ ที่ไต้หวันเป็นประเทศที่ร่วมกันก่อตั้งสหพันธ์ขึ้นมา

งานของสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย

– ดำเนินการจัดการแข่งขันและควบคุม Asian Cup

– ดำเนินการจัดการแข่งขันและควบคุม Asian Youth

– ดำเนินการจัดการแข่งขันและควบคุมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก

– ดำเนินการจัดการแข่งขันและควบคุม Pre-Olympic

– ดำเนินการจัดการแข่งขันและควบคุม World Youth

– ควบคุมการแข่งขัน Kings Cup, President Cup, Merdeka, Djakarta Cup

สรุปวิวัฒนาการของฟุตบอล

ก่อนคริสตกาล – อ้างถึงการเล่นเกมซึ่งเปรียบเสมือนต้นฉบับของกีฬาฟุตบอลที่เก่าแก่ที่ได้มีการค้นพบจากการเขียนภาษาญี่ปุ่น-จีน และในสมัยวรรณคดีของกรีกและโรมัน

ยุคกลาง – ประวัติบันทึกการเล่นในเกาะอังกฤษ อิตาลี และฝรั่งเศส

ปี พ.ศ. 1857 – พระเจ้าเอ๊ดเวิร์ดที่ 3 ทรงออกพระราชกฤษฎีกาห้ามเล่นฟุตบอล เพราะจะรบกวนการยิงธนู

ปี พ.ศ. 2104 – Richardo Custor อาจารย์สอนหนังสือชาวอังกฤษกล่าวถึงการเล่นว่า ควรกำหนดไว้ในบทเรียนของเยาวชน โดยได้รับอิทธิพลจาการเล่นกาลซิโอในเมืองฟลอเร้นท์

ปี พ.ศ. 2123 -Riovanni Party ได้จัดพิมพ์กติการการเล่นคาลซิโอ

ปี พ.ศ. 2223 -ฟุตบอลในประเทศอังกฤษได้รับพระบรมราชานุเคราะห์จากพระเจ้ชาร์ลที่ 2

ปี พ.ศ. 2391 -ได้มีการเขียนกฎข้อบังคับเคมบริดจ์ขึ้นเป็นครั้งแรก

ปี พ.ศ. 2406 -ได้มีการก่อตั้งสมาคมฟุตบอลขึ้น

ปี พ.ศ. 2426 -สมาคมฟุตบอลจักรภพ 4 แห่ง ยอมรับองค์กรควบคุม และจัดตั้งกรรมการระหว่างชาติ

ปี พ.ศ. 2429 -สมาคมฟุตบอลเริ่มทำการฝึกเจ้าหน้าที่ที่จัดการแข่งขัน

ปี พ.ศ. 2431 -เริ่มเปิดการแข่งขันฟุตบอลลีก โดยยินยอมให้มีนักฟุตบอลอาชีพ และเพิ่มอำนาจการควบคุมให้ผู้ตัดสิน

ปี พ.ศ. 2432 -สมาคมฟุตบอลส่งทีมไปแข่งขันในต่างประเทศ เช่น เยอรมันไปเยือนอังกฤษ

ปี พ.ศ. 2447 – ก่อตั้งฟีฟ่า ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่กรุงปารีส เมื่อ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2447 โดยสมาคมแห่งชาติคือ ฝรั่งเศส เบลเยียม เดนมาร์ก สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์

ปี พ.ศ. 2480 – 2481 -ข้อบังคับปัจจุบันเขียนขึ้นตามระบบใหม่ขององค์กรควบคุม โดยใช้ข้อบังคับเก่ามาเป็นแนวทาง

แฟนฟุตบอลคงทราบถึงประวัติฟุตบอล,การเล่นฟุตบอล รวมถึงความเป็นมาฟุตบอล Football Soccer อย่างคร่าวๆแล้ว (สมัคร SBOBET)

เว็ปไซต์ที่ได้มาตราฐานสากลและเป็นที่ยอมรับมากมากที่สุด https://fastbet888.com

SBOBET

ชุมชนกีฬาออนไลน์สำหรับคนนอนดึก ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจากทุกทวีปทุกประเภทกีฬา SBOBET official ข่าวกีฬา ราคาต่อรองทุกคู่แบบ real time ข้อมูลนักกีฬาทุกลีคทั่วโลก สถิติการแข่งขัน ตารางคะแนน